Græs- og blomsterfrø

Græsfrø findes i mange blandinger på markedet, men der er ingen garanti for, at en række blandinger, der fungerer godt i eksempelvis USA eller andre steder i Europa, også vil fungere godt her i Norden.

ProGræs tilbyder markedets topsorter af rene græssorter og blandinger fra forskellige forædlingsselskaber, der er tilpasset de nordiske forhold. Du bør som kunde derfor vide, at de blandinger, vi forhandler, fungerer optimalt i vores klima.

Et vedvarende engagement i klima- og naturbeskyttelsen er vigtig for ProGræs.

En overvejende del af blomsterplanter sætter ikke frø uden insektbestøvning. Eksempler på effektive bestøvere af blomster er bierne. De besøger mange blomster og samler aktivt pollen, hvorved pollen overføres planterne imellem.

At bierne imidlertid er truede eller forsvinder skyldes bl.a. mangel på føde og levesteder, som netop er blomsterne. ProGræs støtter op om denne problematik ved at prioritere blomsterblandinger, der giver nektar og pollen. Dette støtter bier, humlebier og andre insekter, når de søger mad.

Viser 1–9 af 12 resultater